Politică de confidențialitate

S.C. STIMA SOFT S.R.L., în calitate de autor/proprietar/administrator al acestui magazin online, este înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sub nr. 0021168. Prin comenzile pe care le realizaţi consultând oferta site-ului nostru vă daţi acordul expres și neechivoc ca datele dvs. personale să fie prelucrate de către S.C. STIMA SOFT S.R.L. – administratorul www.eshopbakers.ro

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C.STIMA SOFT S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. sau un membru al familiei dvs. ori o alta persoană. Scopul colectării datelor este: desfășurarea în bune condiții a livrării produselor comandate și a încasării contravalorii acestora, întocmirea de statistici pentru îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor site-ului nostru, trimiterea de buletine informative (“Newsletter”).

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele  în condițiile în care doriți să lansați o comandă, acestea fiind necesare desfășurării în bune condiții a livrărilor de produse comandate și a încasării contravalorii acestora. Refuzul dvs. face imposibila desfășurarea livrărilor de produse. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.

Dacă doriți să primiți informații despre produsele și serviciile oferite de S.C.STIMA SOFT S.R.L. (www.eshopbakers.ro/com), va rugam sa introduceți adresa dvs de e-mail la rubrica “Abonare Newsletter”.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datata și semnata, transmisa către S.C. STIMA SOFT S.R.L, București, Str. Zarii, nr. 13., et. 2, sector 5 sau prin email la adresa office@stimasoft.com

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dvs. de e-mail sau alte date cu caracter personal unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obișnuite prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dvs. de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Dacă unele din datele despre dvs. sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil. Puteți intra oricând în contul dvs. creat pe www.eshopbakers.com/ro pentru a corecta aceste date.

S.C. STIMA SOFT S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații datorate erorilor produselor software sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce găzduiește site-ul www.eshopbakers.com/ro.

Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor personale.

S.C. STIMA SOFT S.R.L., ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

  1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnați de conducerea societății, fiecare dintre aceștia accesează baza de date cu propriul nume de cont și parola. Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date se va închide sesiunea. În cazul în care unul sau mai multi utilizatori sunt revocați din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
  2. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
  1. Computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi.
  1. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pentru această operațiune și numai în scopuri cerute de legile în vigoare.

 

 

Revizuirea Politicii de Confidențialitate

S.C. STIMA SOFT S.R.L., în calitate de autor/proprietar/administrator al acestui magazin online poate, în orice moment și fără notificare prealabila, să revizuiască Politica de Confidențialitate prin actualizarea ei. Așadar, aveți obligația, periodic, să vizitați această pagină în vederea luării la cunoștință a noutăților apărute în cuprinsul său.